2

Za vrijeme bolničkog liječenja pacijentima nije dozvoljeno da:

●    Drže kod sebe oštre predmete, poput makazica, noktarica, brijača, noževa, itd;
●    Konzumiraju i/ili unose alkoholna pića i druge psihoaktivne substance na odjeljenje;
●    Odlaze van bolničkog kruga bez pisanog odobrenja načelnika, ili odjeljenskog ljekara;
●    Na bilo koji način ugrožavaju druge pacijente.

min-zdravlja

lista-cekanja

krug-bolnice

naucno-istrazivacki-rad

izdavastvo

aktivnosti

 

Lokacija

Kontakt informacije

Adresa: Dobrota bb, 85330 Kotor
Tel. centr. +382 32 330 920 / 921
Fax: +382 32 330 922 / 923

Besplatni broj

0800814400 - BESPLATAN BROJ
NA KOJI KORISNICI USLUGA
MOGU DA DAJU PRIMJEDBE, PRIJEDLOGE, SUGESTIJE
I POHVALE U VEZI  RADA BOLNICE

Go to top