2

Za vrijeme boravka u bolnici, svim pacijentima mora biti omogućeno da:

●    Budu zaštićeni od svakog oblika maltretiranja i fizičkog zlostavljanja;
●    Izražavaju svoja vjerska opredjeljenja, u okviru mogućnosti koje ima psihijatrijska ustanova;
●    Spavaju u odvojenoj sobi od osoba drugog pola;
●    se druže sa drugim licima, bave rekreativnim aktivnostima i učestvuju u radno-terapijskim aktivnostima u skladu sa svojim mogućnostima i procjenom ordinirajućeg ljekara;
●    Primaju posjete bez nadzora medicinskog osoblja;
●    Primaju telefonske pozive preko bolničke centrale;
●    Prate radio i televizijske programe;
●    Posjeduju pribor za ličnu higijenu.

min-zdravlja

lista-cekanja

krug-bolnice

naucno-istrazivacki-rad

izdavastvo

aktivnosti

 

Lokacija

Kontakt informacije

Adresa: Dobrota bb, 85330 Kotor
Tel. centr. +382 32 330 920 / 921
Fax: +382 32 330 922 / 923

Besplatni broj

0800814400 - BESPLATAN BROJ
NA KOJI KORISNICI USLUGA
MOGU DA DAJU PRIMJEDBE, PRIJEDLOGE, SUGESTIJE
I POHVALE U VEZI  RADA BOLNICE

Go to top