2

zalbeShodno postojećoj zakonskoj regulativi, mentalno oboljelo lice smješteno u psihijatrijsku ustanovu, ima pravo da: „podnosi prigovore ovlašćenom licu u psihijatrijskoj ustanovi, nezavisnom multidisciplinarnom tijelu - Savjetu za zaštitu prava mentalno oboljelih lica na način liječenja, dijagnostifikovanja, otpuštanja iz ustanove i povrede njegovih prava, sloboda i dostojanstva“.

Žalbe se mogu podnijeti u pisanom obliku, preko odgovarajućih kutija za žalbe smještenih na svakom odjeljenju pojedinačno. Razgovori sa članovima ovog tijela su povjerljivi i odvijaju se izolovano od osoblja odjeljenja. Osim toga, svaki pacijent, na lični zahtjev, ima i mogućnost da svoje primjedbe iznese stručnom kolegijumu ustanove koji se sastaje tri puta sedmično: ponedjeljkom, srijedom i petkom.  Savjet za zaštitu prava mentalno oboljelih lica aktivno radi od 2006. godine.
U cilju praćenja primjene etičkih načela zdravstvene struke u oblasti psihijatrije i davanja mišljenja o etičkim pitanjima u ovoj oblasti, u Specijalnoj bolnici za psihijatriju je formiran Etički komitet, koji aktivno radi od 2006. godine, u skladu sa postojećom zakonskom regulativom.

U skladu sa odredbama Zakona o pravima pacijenata od početka 2011. godine, ustanova je imenovala Marušku Drašković kao Ombudsmana - zaštitnika prava pacijenata.

Po prigovoru pacijenta direktor ili zaštitnik prava pacijenata odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora utvrđuje sve okolnosti i bitne činjenice u vezi sa navodima iznijetim u prigovoru i o tome obavještava podnosioca prigovora.
Kontakt informacije Zaštitnika prava pacijenata:

Tel:     +382 69 087 586
e-mail:     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radno vrijeme Zaštitnika prava pacijenata je svakim radnim danom od 07 do 15 časova.

min-zdravlja

lista-cekanja

krug-bolnice

naucno-istrazivacki-rad

izdavastvo

aktivnosti

 

Lokacija

Kontakt informacije

Adresa: Dobrota bb, 85330 Kotor
Tel. centr. +382 32 330 920 / 921
Fax: +382 32 330 922 / 923

Besplatni broj

0800814400 - BESPLATAN BROJ
NA KOJI KORISNICI USLUGA
MOGU DA DAJU PRIMJEDBE, PRIJEDLOGE, SUGESTIJE
I POHVALE U VEZI  RADA BOLNICE

Go to top