2

Odjeljenja VIII muška VIII ženska VI i II. 640x480U bolnici je formiran Savjet pacijenata – tijelo čije članove biraju pacijenti bolnice a koje zastupa interese i stavove pacijenata koji se nalaze na bolničkom liječenju.
Predstavnici ovog tijela se kroz periodične sastanke sa menadžmentom ustanove zajednički sagledavaju aktuelne probleme i daju prijedloge o mogućim načinima unapređenja uslova liječenja i rehabilitacije.

min-zdravlja

lista-cekanja

krug-bolnice

naucno-istrazivacki-rad

izdavastvo

aktivnosti

 

Lokacija

Kontakt informacije

Adresa: Dobrota bb, 85330 Kotor
Tel. centr. +382 32 330 920 / 921
Fax: +382 32 330 922 / 923

Besplatni broj

0800814400 - BESPLATAN BROJ
NA KOJI KORISNICI USLUGA
MOGU DA DAJU PRIMJEDBE, PRIJEDLOGE, SUGESTIJE
I POHVALE U VEZI  RADA BOLNICE

Go to top