Interna - Komisija za kontrolu kvaliteta
Kontrola prijava za korupciju
Periodične kontrole medicinske dokumentacije

Eksterna kontrola rada
Kontrole Ministarstva zdravlja
Kontrole finansijskog poslovanja od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
CPT (jednom u 4 godine)

min-zdravlja

lista-cekanja

krug-bolnice

naucno-istrazivacki-rad

izdavastvo

aktivnosti

 

Lokacija

Kontakt informacije

Adresa: Dobrota bb, 85330 Kotor
Tel. centr. +382 32 330 920 / 921
Fax: +382 32 330 922 / 923

Besplatni broj

0800814400 - BESPLATAN BROJ
NA KOJI KORISNICI USLUGA
MOGU DA DAJU PRIMJEDBE, PRIJEDLOGE, SUGESTIJE
I POHVALE U VEZI  RADA BOLNICE

Go to top