Dijagnostička procedura

 • Kliničkipregled
 • Laboratorijskaobrada
 • Internističkipregled
 • Psihološkotestiranje
 • EEG
 • Neuroimaging

 

Liječenje

 • Izrada individualnih planova liječenja
 • Administracija farmakoterapije prema nacionalnim i bolničkim terapijskim protokolima
 • Terapijske zajednice
 • Okupaciono radna terapija
 • Individualna i grupna psihoterapija

min-zdravlja

lista-cekanja

krug-bolnice

naucno-istrazivacki-rad

izdavastvo

aktivnosti

 

Lokacija

Kontakt informacije

Adresa: Dobrota bb, 85330 Kotor
Tel. centr. +382 32 330 920 / 921
Fax: +382 32 330 922 / 923

Besplatni broj

0800814400 - BESPLATAN BROJ
NA KOJI KORISNICI USLUGA
MOGU DA DAJU PRIMJEDBE, PRIJEDLOGE, SUGESTIJE
I POHVALE U VEZI  RADA BOLNICE

Go to top