Centar za edukaciju i međunarodnu saradnju
Twining light projekat EU Reforme mentalnog zdravlja u Crnoj Gori
Reedukacija srednjeg medicinskog kadra
Praćenje zloupotrebe benzodiazepine
 
Dosadašnje aktivnosti
  • Saradnja sa Lovisenberg fondacijom u Oslu (edukativni boravci med. tehničara u Oslu, organizacija seminara tehnika zbrinjavanja agresivnih pacijenata u našoj bolnici)
  • Uspostavljena saradanja sa Forenzičkom bolnicom u Trondhajmu – implementacija START procjene rizika forenzičkih pacijenata
  • MATRA projekat sa Global Initiative in Psychiatry
  • Projekat izgradnje bolničke teretane za pacijente (Komisija igara na sreću Crne Gore)
  • Projekat izgradnje nove prostorije za okupaciono radnu terapiju (Komisija igara na sreću Crne Gore)
  • Organizacija dana otvorenih vrata
  • Uspostavljeni protokoli saradnje i razmjene informacija sa psihijatrijskom bolnicom Sokolac Republika Srpska, BiH
  • Uspostavljeni protokoli saradnje i razmjene informacija sa psihijatrijskom bolnicom Idrija, Slovenija

min-zdravlja

lista-cekanja

krug-bolnice

naucno-istrazivacki-rad

izdavastvo

aktivnosti

 

Lokacija

Kontakt informacije

Adresa: Dobrota bb, 85330 Kotor
Tel. centr. +382 32 330 920 / 921
Fax: +382 32 330 922 / 923

Besplatni broj

0800814400 - BESPLATAN BROJ
NA KOJI KORISNICI USLUGA
MOGU DA DAJU PRIMJEDBE, PRIJEDLOGE, SUGESTIJE
I POHVALE U VEZI  RADA BOLNICE

Go to top