2

V odjeljenje za bolesti zavisnosti 640x480Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica za psihijatriju „Dobrota“ u Kotoru je centralna i krovna psihijatrijska ustanova u Crnoj Gori, namjenjena liječenju i zbrinjavanju mentalnih poremećaja. Od svog osnivanja, 1953. godine, smještena je u Dobroti, zadnjih 40-tak godina na sadašnjoj lokalizaciji. Direktor bolnice u predhodna dva mandata je bio Dr Aleksandar Tomčuk, a od 31.12.2013. godine direktor je Doc dr sc Dragan Čabarkapa, dipl.pravnik.

 

Organizacija: Bolnica je podijeljena na nemedicinski i medicinski dio.

Nemedicinski dio čine: Menadžment bolnice, Ekonomsko finansijska služba, Pravno-administrativna i Tehnička služba, gdje sada ima 42 zaposlena radnika.

Medicinski dio je organizovan u okviru odjeljenja, gdje za sada radi 105 zaposlenih.

Kadrovska struktura:

1. Ljekari specijalisti psihijatri   10

2. Ljekari na specijalizaciji iz psihijatrije 7

3. Psiholozi 3

4. Stomatolog 1.

5. Defektologa 2.

6. Socijalni radnici 3.

7. Med.tehničara 79 (od toga 2 vs.3 vš. 74 sss)

8. Nemed.radnici 42 (visoka 2, viša 1. sss ).

min-zdravlja

lista-cekanja

krug-bolnice

naucno-istrazivacki-rad

izdavastvo

aktivnosti

 

Lokacija

Kontakt informacije

Adresa: Dobrota bb, 85330 Kotor
Tel. centr. +382 32 330 920 / 921
Fax: +382 32 330 922 / 923

Besplatni broj

0800814400 - BESPLATAN BROJ
NA KOJI KORISNICI USLUGA
MOGU DA DAJU PRIMJEDBE, PRIJEDLOGE, SUGESTIJE
I POHVALE U VEZI  RADA BOLNICE

Go to top