2

Akcionim planom za borbu protiv korupcije u oblasti zdravstva predviđeno je da se liste čekanja pacijenata učine javnim.

U skladu sa tim, zdravstvena ustanova kreira šifru odn. broj koji ne sadrži lične podatke, čije je značenje poznato samo zdravstvenim radnicima i pacijentu kome je dodijeljena, a objavljuje se javno.

ZU Specijalna bolnica za psihijatriju u Kotoru je dužna da pacijenta sa liste čekanja upozna sa dodijeljenom šifrom, kao i da vrši redovno ažuriranje lista na ovoj web stranici.

ODJELJENJE ZA BOLESTI ZAVISNOSTI

PACIJENTI SA OBAVEZNOM MJEROM LIJEČENJA

NARKOMANIJA

NS020

NS034

NS036

NS040

NS044

NS045

NS046

NS047

NS049

NS050

NS051

NS058

NS059

NS060

NS061

NS063

NS066

NS069

NS071

NS072

NS073

PACIJENTI SA OBAVEZNOM MJEROM LIJEČENJA

NARKOMANIJA - ZENE

ZNS001

ZNS002

ZNS003

ALKOHOLIZAM

AS009

min-zdravlja

lista-cekanja

krug-bolnice

naucno-istrazivacki-rad

izdavastvo

aktivnosti

 

Lokacija

Kontakt informacije

Adresa: Dobrota bb, 85330 Kotor
Tel. centr. +382 32 330 920 / 921
Fax: +382 32 330 922 / 923

Besplatni broj

0800814400 - BESPLATAN BROJ
NA KOJI KORISNICI USLUGA
MOGU DA DAJU PRIMJEDBE, PRIJEDLOGE, SUGESTIJE
I POHVALE U VEZI  RADA BOLNICE

Go to top