2

Radno okupaciona terapija kao dio bolničkog liječenja, obuhvata sve manuelne, kreativne, rekreativne, edukativne i ostale aktivnosti, s ciljem postizanja i poboljšanja određene fizičke i mentalne funkcije pacijenta.
Uloga Radno-okupacione terapije je što brža rehabilitacija i priprema pacijenta za povratak u socijalnu sredinu.
U radu sa pacijentima učestvuju defektolog, psiholog, socijalni radnik.
Rad se organizuje grupno i/ili individualno, zavisno od interesa pacijenta, njegovih želja i mogućnosti.

Psiholog obavlja intervju sa pacijentom na osnovu koga organizuje ili daje preporuke za dnevne aktivnosti.
Radno okupaciona terapija u našoj bolnici sprovodi se u posebnim prostorijama gdje pacijenti crtaju, prave figure od gline, kartonsku ambalažu, rekreacija u teretani, rad na održavanju bolničkog kruga, aktivnosti na sportskom terenu
(u posljepodnevnim časovima ), u stolarskoj radionici. Za ženske pacijente su posebno organizovane radionice, gdje se  okupiraju bavljenjem ručnim radovima
(pletenje, heklanje, vezenje).

Terapijska zajednica je socioterapijska grupna tehnika, kojom se nastoji uključiti pacijent u sopstveno liječenje, dati mu odgovornost, uz stalno nastojanje smanjenja razlika između redukovane bolničke životne sredine i života van bolnice.
Naglasak se stavlja na zajedničkim jutarnjim sastancima pacijenata i osoblja
(psiholog, defektolog, socijalni radnik, medicinska sestra) na kojima pacijenti preuzimaju određene odgovornosti za neku ulogu npr. zajedničko odlučivanje o određenim mjerama i načinima rješavanja dnevnih problema, o kućnom redu, aktivnostima, odlascima na vikend, otvoreno pričaju o problemu i načinima njihovog rješavanja itd.
U sklopu Radno okupacione terapije defektolog radi relaksacione tehnike kao karika u lancu terapijskog procesa ( autogeni trening, progresivna mišićna relaksacija ).
Terapijske zajednice se održavaju svakog jutra od 9h do 10h, nakon čega slijede radno-okupacione aktivnosti od 10h do 12h.

U okviru terapijskog tretmana sprovodi se i porodično savjetovanje, odnosno rad sa porodicama zavisnika i hroničnih pacijenata.

Svim ovim aktivnostima pokušavamo zadovoljiti socijalnu, psihološku, zdravstvenu i fizičku dimenziju njihovog života.

min-zdravlja

lista-cekanja

krug-bolnice

naucno-istrazivacki-rad

izdavastvo

aktivnosti

 

Lokacija

Kontakt informacije

Adresa: Dobrota bb, 85330 Kotor
Tel. centr. +382 32 330 920 / 921
Fax: +382 32 330 922 / 923

Besplatni broj

0800814400 - BESPLATAN BROJ
NA KOJI KORISNICI USLUGA
MOGU DA DAJU PRIMJEDBE, PRIJEDLOGE, SUGESTIJE
I POHVALE U VEZI  RADA BOLNICE

Go to top